CasaSpider reageert op Aimee #17

 

Aimee schrijft in haar column I'm so glad that I'm a woman dat zij zo blij is een vrouw te zijn. Ik ben het daar volledig mee eens, van mij kunnen er niet genoeg vrouwen zijn, hoe meer hoe liever! Al vrij snel lopen 'onze' meningen echter en helaas uitelkaar, iets waar Aimee en ik vaker last van hebben. Ik ben Aimee wel zeer dankbaar voor haar stukje, want het lokt wel reacties uit, ik kon mij in ieder geval niet meer stil houden.

Wel, waar gaat het om, volgens Aimee wie er nu slimmer is, de man of de vrouw. Ik ga van een heel andere filosofie uit, en wel de volgende. Het leven is naar mijn mening geen wedstrijd, ieder wezen heeft op deze aarde zijn/haar functie en is door de natuur en de evolutie toegerust met de meest adequate middelen om te overleven. Vele species kennen een mannelijke en een vrouwelijke verschijningsvorm, per definitie helpen deze verschijningsvormen elkaar zoveel mogelijk, teneinde de species te laten voortbestaan en verder te ontwikkelen. Dit hele aspect van communicatie en samenwerking mis ik jammer genoeg een beetje in Aimee's poging om de man te kleineren. Dit is iets wat ik nooit bij een vrouw zou willen doen, integendeel, zoals eenieder weet waardeer en respecteer ik de vrouw zeer, zet haar zelfs op een voetstuk (waar ze volgens mij ook hoort!).

Toch, ook ik ben maar een mens, net als Aimee. En als iemand mij zodanig prikkelt en mij zelfs af en toe in de lach laat schieten als zij (jaha, ze weet echt niet half hoe gevat zij is!), dan word ik feitelijk gedwongen om haar stellingen op zijn minst wat te nuanceren. Eenieder weet dat vrouwen nog wel eens kunnen doordraven en dan door de man weer teruggefloten moeten worden. Hier verlangen zij zelfs naar!

Waar zal ik beginnen. Aimee's stelling dat de vrouw slimmer is dan de man zou wetenschappelijk bewezen zijn. De eerste vraag die dan bij mij opkomt: wie heeft dit bewezen, een man? Dat zou bijzonder onlogisch zijn, want hoe kan een dommer iemand bewijzen dat iemand anders slimmer is. Het moet dus wel een vrouw geweest zijn. Wel, mijn these is dat man en vrouw even slim zijn, we hebben beide onze capaciteiten. Alleen zijn we anders slim. Laat mij dit uitleggen, voor de lezeressen heb ik dit speciaal heel langzaam ingetikt. Een heel belangrijk verschil in de slimheid tussen man en vrouw is de viewpoint (met weer dank aan Dave) van waaruit men de wereld beschouwt. De vrouw is zeer op details en concrete zaken gericht. Aimee geeft dit zelf aan: zij weet nog precies hoe iemand die zij 48 jaar geleden is tegengekomen er uitziet, ook weet zij precies waar welk verkeersbord gestaan heeft. Dit weet de man inderdaad niet, maar het boeit hem ook niet zo. De man is van nature meer met de grote lijnen bezig, grote vraagstukken m.b.t. logica, kernfysica en de mensheid in het algemeen. De plaats waar een verkeersbord gestaan heeft is voor hem minder belangrijk, let wel: nooit, nee nooit zal ik beweren dat dat niet belangrijk is, ik kan mij heel goed voorstellen dat hele hordes vrouwen een hele historie bijhouden van de plaats van verkeersborden en wie zij ooit zijn tegengekomen op vakantie. Wel ben ik terloops even benieuwd of Aimee met haar superieure geheugen ook nog zoveel weet van de wiskundelessen op de middelbare school, ik zal dit binnenkort even checken.

In de Organisatiekunde wordt onderscheid gemaakt tussen het strategisch, tactisch en operationeel nivo. Uit bovenstaande wordt duidelijk dat de man zich voornamelijk begeeft op strategisch en tactisch nivo. De vrouw zit op het operationeel nivo, daar waar taken uitgevoerd moeten worden en gevoel voor detail vereist is. Dit wordt des te duidelijker indien men kijkt naar functies in de maatschappij, in de topfuncties, daar waar het beleid gemaakt wordt vindt men vrijwel uitsluitend mannen. Relatief komen vrouwen veel vaker voor in operationele functies zoals schoonmaakster, secretaresse en soortgelijke functies. Even voor de duidelijkheid: ik spreek hier geen enkel waardeoordeel uit wat nu slimmer of beter is, neen, wij zijn slechts anders. Nog een punt in deze is dat als men kijkt naar een traditioneel vrouwenberoep als verpleegster, dat sinds de man daar zijn intrede deed zelfs hier de man over het algemeen en zeker releatief de leidinggevende functies overneemt. Nogmaals, ik spreek geen waardeoordeel uit, maar als men met alle geweld uitspraken wil doen over slimheid, dan lijkt het mij logischer dat degene die de ander vertelt wat zij moet doen eerder degene zou kunnen zijn die slimmer is dan die ander... Meestal worden leidinggevende functies ook beter betaald, wie neemt nu voor haar genot een slechter betaalde baan met minder verantwoordelijkheden?

Iets anders. Ik citeer eerst even onze columniste:

Logisch dat mijn hersenen (en van elke vrouw) zo’n tien procent kleiner is dan die van een man. Ik gebruik mijn bovenkamer accuraat en systematisch, net zoals ik mijn dagelijks leven accuraat en systematisch indeel. Mannen daarentegen hebben meer ruimte in hun brein nodig om evenveel informatie en indrukken op te slaan. Daarom valt het ‘kwartje’ bij mannen vaak zo laat. Ze moeten eerst de juiste ruimte vinden om de informatie in op te slaan.

Ik geef het toe, even was ik in verwarring gebracht door het woord 'Logisch' aan het begin van de zin. Uiteraard zou het mogelijk kunnen zijn dat een vrouw haar hersens efficienter gebruikt, en dat zij daardoor met een kleiner volume toe kan. Het is echter volstrekt tegen de regels van de logica om te beweren dat de hersens van de vrouw tien procent kleiner zijn dan die van de man en dat de vrouw haar hersens dus accuraat en systematisch gebruikt. Zo lust ik er nog wel eentje! Een kakkerlak heeft ongetwijfeld (?) een kleiner hersenvolume dan een vrouw, is het dan dus zo dat deze kakkerlak veruit superieur is aan de vrouw, even afgezien van het feit of het een mannetjes- of vrouwtjeskakkerlak betreft? Hier zondigt Aimee tegen een hele oude regel in de logica: alle koeien zijn dieren, dus alle dieren zijn koeien.

Hiermee is ook de bodem uit haar betoog geslagen, veel beter te begrijpen valt de volgende vergelijking: de man is een BMW met een 2.8 liter motor, de vrouw een Suzuki Alto met ca. 1 liter inhoud. In de bebouwde kom kan de Suzuki de BMW nog wel bijhouden, zij loopt zelfs iets zuiniger (efficienter?!). Het verschil is dat de man nog veel power over heeft en de vrouw continue op de toppen van haar tenen aan het lopen is. Op het moment dat men de snelweg opgaat (vergelijk dit met onderzoek op gebied van kernfysica of een andere uitdaging) accelereert de man moeiteloos van haar weg. Hetgeen logisch is gezien zijn grotere inhoud. En toch, een Suzuki Alto komt vaak van pas en is op andere gebieden ook best een aardig autootje...

Een ander verschil in slimheid. Zet een aantal vrouwen bij elkaar en zij gaan automatisch proberen een band te zoeken, iets gemeenschappelijks. De groep zoekt dus continue naar de gemeenschappelijke deler en op het moment dat deze bereikt is is iedereen op het toppunt van haar genot en wordt de bijeenkomst als uitermate gezellig bestempeld. Mannen kunnen ook zeer gezellig met elkaar zijn, toch is er altijd de drang in de man om tot nieuwe inzichten te komen. Hiertoe wordt soms zelfs expres een stelling waar men het eigenlijk mee eens is aangevallen. Dit leidt tot het scherpen van de hersenen en vaak komen uit dit soort discussies de scherpste gedachten. Als voorbeeld heb ik zelf eens gediscussieerd met Piet van de Diamonds over het al dan niet moeten ingrijpen van de USA in het voormalige Joegoslavie. Op een bepaald moment vroeg het barpersoneel of wij soms ruzie hadden, maar neen, wij waren onze hersenen aan het slijpen! Dit heb ik bij vrouwen nog nooit meegemaakt en ik meen toch dat dit een gemis is.

Terugkomend op de vraag in het begin van dit stuk, zou het dan een vrouw geweest zijn die wetenschappelijk bewezen heeft dat de vrouw slimmer is dan de man. Gezien het feit dat man en vrouw dermate verschillend in intelligentie zijn is het per definitie onmogelijk dat de een kan bewijzen dat hij of zij slimmer is dan de ander. Ikzelf zou dit nooit doen, nogmaals, het enige waar ik op kan wijzen is de status in de maatschappij, waar de man toch meer heeft bereikt en aan de touwtjes trekt. Maar bescheiden als ik ben, zelfs dit is niet het ultieme bewijs. Voorlopig houd ik het er dan ook maar op dat Aimee haar artikel in een van haar buien van ongelofelijke gevatheid heeft geschreven, en inderdaad, ik heb er smakelijk om moeten lachen, dus dat resultaat heeft zij alvast binnen!

Kusje (voor de vrouw) van de CasaSpider!